Funkcje w Dart – nauka programowania dla początkujących, podstawy

Funkcje w Dart – nauka programowania dla początkujących, podstawy

Jeśli wolisz formę video, zapraszam na YT: https://youtu.be/VEV77WmsK6Y

Funkcje. Po co to komu?

Pisane aplikacje potrafią być naprawdę ogromne, a podobna część kodu może być używana w kilku miejscach. Do zwiększenia czytelności i przede wszystkim, aby zapobiec pisaniu tego samego kodu wiele razy, używa się funkcji.

Zacznijmy więc! Praktyki nastał czas

Zacznę od stworzenia funkcji o typie void. Void oznacza, że funkcja nie zwraca żadnej wartości.

void main(List arguments) {
 writeSomeRandomText();
}

void writeSomeRandomText() {
 print('Jej, jestem w srodku metody');
}

Napisana przeze mnie funkcja ma nazwę writeSomeRandomText i użyliśmy, to jest, wywołaliśmy ją w funkcji głównej programu – main.

Pora na wyjaśnienie, z czego składa się funkcja.
Po pierwsze void, czyli typ zwracany przez funkcję. Może tu być int, String czy dowolny obiekt, w zależności czego akurat potrzebujesz.
Dalej jest nazwa. Potem nawias, a w nawiasie tym możemy umieszczać argumenty, co zaraz pokażę. Ostatnim elementem jest blok funkcji, czyli cała jej logika.

Przejdźmy do argumentów. Zmodyfikuj kod w ten sposób:

void main(List arguments) {
 writeSomeRandomText(10);
}

void writeSomeRandomText() {
 print('Parametr o nazwie a: $a');
}

Argument albo parametr, jeśli wolisz, to nic innego jak zmienna, którą możesz przekazać funkcji, aby jej użyła przy wykonywaniu. Argumentów może być wiele, mogą być też różnych typów. 

Napiszę jeszcze mały przykładzik, aby zademonstrować funkcję z dwoma, różnymi parametrami:

void main(List arguments) {
 writeSomeRandomText(10, 'xddd');
}

void writeSomeRandomText(int a, String b) {
 print('Jej, jestem w srodku metody');
 print('Parametr o nazwie a: $a');
 print('Parametr o nazwie b: $b');
}

Mam nadzieję, że to jest jasne. Została jeszcze jedna ważna rzecz, czyli typ funkcji. Poprzednie przykłady używały słówka kluczowego void, czyli funkcja nie zwracała żadnej wartości. Co, jednak jeśli chcemy dostać jakiś wynik? Napiszmy funkcję dodającą dwie liczby całkowite:

void main(List arguments) {
 int x = sum(2, 3);
 print('Wynikiem jest $x');
}

int sum(int a, int b) {
 int result = a + b;
 return result;
}

Napisałem funkcję sum o zwracanym typie int, która przyjmuje dwa argumenty – a i b. Funkcja dodaje te dwa argumenty do siebie i zwraca ich sumę przy pomocy słówka kluczowego return. Aby przechwycić wynik, przypisujemy go do nowej zmiennej x, a następnie wypisujemy na konsolę.

Gratulacje. Lekcja ukończona.
Jeśli czegoś nie zrozumiałeś, spróbuj powtórzyć tę lekcję lub poproś o pomoc. Lekcja ta jest kluczowa, abyś mógł kontynuować swoją przygodę z programowaniem. 

Dodaj komentarz