Pętla for w Dart – nauka podstaw programowania dla początkujących

Pętla for w Dart – nauka podstaw programowania dla początkujących

Jeśli wolisz formę video, zapraszam na YT: https://youtu.be/MMqgCn6Nd-4

Pętle. Pętla for.

Pętle w programowaniu pozwalają na powtórzenie danego bloku kodu określoną liczbę razy. Jest to ogromnie użyteczne narzędzie.

Wypiszmy najpierw liczby od 0 do 4 znanym nam już sposobem, czyli… manualnie. 

void main(List arguments) {
 print(0);
 print(1);
 print(2);
 print(3);
 print(4);
}

Okej, nie było tak źle, prawda? Ale co gdybyśmy chcieli wypisać liczby od 0 do 100, albo od 0 do 10 000? Na szczęście jest na to szybszy sposób. 

Poznaj pętlę for.

void main(List arguments) {

 for (int i = 0; i < 5; i++) {
  print(i);
 }
}

Budowa pętli for

Po kolei. Zaczynamy od słówka for i otwieramy nawias. W nawiasie mamy aż 3 miejsca do wypełnienia. 

Na pierwszym miejscu, to jest tam, gdzie napisałem int i = 0;, podajemy zmienną kontrolującą pętlę i przypisujemy jej wartość początkową. Czemu i? Przyjęło się, że zmienne w pętlach nazywamy literami i, czasem j oraz k. Nie jest to reguła, ale jest to bardzo częste zjawisko.

Na drugim miejscu, czyli po średniku, jest warunek pętli. Czyli pętla będzie wykonywała się ciągle, gdy warunek jest spełniony. W naszym przypadku dopóki i jest mniejsze od 5.

Trzecie, ostatnie miejsce to miejsce na tak zwany przyrost. Jest to kod, który wykona się po każdorazowym wykonaniu się pętli. W przykładzie zwiększamy po prostu i o 1.

Analiza powyższego kodu 😉

Aby dokładnie zrozumieć przykład, przeanalizujmy jeszcze działanie tego kodu.

Wchodzimy do pętli, i jest równe 0 na początku, to znaczy, że jest mniejsze od 5, czyli warunek pętli jest spełniony. Wchodzimy do instrukcji. Wypisujemy i.
Pętla właśnie wykonała się pierwszy raz. Sprawdzamy przyrost – i zwiększa się o 1.

Sprawdzamy warunek, i jest równe 1 więc jest mniejsze od 5, wchodzimy do pętli, wykonujemy instrukcję, zwiększamy i, sprawdzamy warunek i tak w kółko.

Kolejne przykłady

Dla przykładu zmodyfikujmy jeszcze kod aby wypisał liczby od 1 do 100 włącznie.

void main(List arguments) {
 for (int i = 1; i <= 100; i++) {
  print(i);
 }
}

Banalne, prawda? A co jeśli chcemy obliczyć sumę liczb parzystych od 2 do 20?

void main(List arguments) {

 int total = 0;
 for (int i = 2; i <= 20; i+=2) {
  print('Dodajmey $i do sumy, która wynosi w tej chwili $total');
  total += i;
 }

 print('Suma liczb parzystych od 2 do 20 wynosi $total');
}

Jako ostatni przykład wypiszmy jeszcze liczby od 10 do 0;

void main(List arguments) {
 for (int i = 10; i >= 0; i--) {
  print(i);
 }
}

 

Dodaj komentarz